Termékinformációk

Keréknyomok 2016/10
Szerző: TKBF
Megjelenés: 2016
Terjedelem: 186 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2530

A könyv tartalmáról

Tartalom

[Tanulmányok, fordítások]

 • Gesztes Napsugár:
  Kierkegaard: egy bio-gráfiai olvasat – A bio-gráfiai értelmezés relevanciája Kierkegaard korai műveiben
 • Iliás-Nagy Katalin:
  Isten halálától az akarat születéséig az örökkévalóság körforgásában – Friedrich Nietzsche Így szólott Zarathustra című  műve alapján
 • Laki Zoltán:
  Az „én” titka – A husserli fenomenológia szemléleti útjai
 • Ermesz Csaba:
  Rejtjelek – Jaspers egzisztencia-filozófiája buddhista szemmel
 • Porosz Tibor:
  Fényélmények a buddhista meditációkban
 • Farkas Viktor:
  Áthallások – Gondolatok a Dhammapada versei kapcsán

[Programok, események]

 • Rába Géza: 25 év a Tan Kapujában

[Kritikák, recenziók]

 • A klasszikus upanisadok II. (szerk., ford. Fórizs László)
 • Porosz Tibor:
  A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai

[Vers]

 • Szeng can: A szívbéli hitről (ford. Fórizs László)
 • Summaries in English
 • E számunk szerzői