Termékinformációk

A materializmus vége
A tudomány és a spiritualitás találkozása a paranormális jelenségek bizonyítékainak fényében
Szerző: Charles T. Tart
Megjelenés: 2010
Kiadó: Ursus Libris Kiadó
ISBN: 978 963 9718 33 3
Terjedelem: 384 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2847
Ár:
Ár:4,300 Ft

A könyv tartalmáról

A materializmus vége -

A tudomány és a spiritualitás találkozása a paranormális jelenségek bizonyítékainak fényében
 
Telepátia, távolbalátás, prekogníció, pszichokinézis, okkult gyógyítás, posztkogníció, testen kívüli és halálközeli élmények, halál utáni élet, médiumitás, reinkarnáció.
Paranormális jelenségek, amelyekről napjaink merev természettudományos gondolkodása nem akar tudni, pedig létezésüket emberek millióinak tapasztalatai támasztják alá, és sokuk valós voltát szigorúan tudományos vizsgálatok is igazolják.
Charles T. Tart – aki egyben transzperszonális pszichológus is – több mint ötven éve kutatja ezt a területet. Könyvében számos érdekes kísérlet és élmény leírása mellett elmagyarázza, hogy miért és hogyan kell a spirituális világ valóságát racionális nézőpontból vizsgálni. Megmutatja, milyen egyoldalú, önző és sivár a korunkban eluralkodott materializmus mögött meghúzódó világkép, és hogy éppen a paranormális jelenségek létének tudomásul vétele jelenthetné egyfajta spirituális felébredés kezdetét, indíthatná el spirituális képességeink kibontakozását és az életünkben munkálkodó mélyebb erők felfedezését.
 

Tartalomjegyzék
Előszó
Köszönetnyilvánítás
Bevezetés
Első fejezet
Spirituális útkeresés egy olyan világban, amely az egészet szamárságnak tartja
Második fejezet
Honnan tudjuk, hogy létezik a spiritualitás?
Harmadik fejezet
A nemtudás útjai. A tudomány és a józan ész torzulásai
Negyedik fejezet
Kiindulópontunk a természeti világ. Okkult hatalomátvétel?
Ötödik fejezet
Elménk tágabb lehetőségei: a nagy ötös
Hatodik fejezet
Telepátia
Hetedik fejezet
Tisztánlátás vagy távolbalátás
Nyolcadik fejezet
Prekogníció
Kilencedik fejezet
Pszichokinézis
Tizedik fejezet
Okkult gyógyítás – biológiai rendszerekre gyakorolt PK?
Tizenegyedik fejezet
Posztkogníció és az elme kiterjesztett képességei – A sok talány
Tizenkettedik fejezet
Testen kívüli élmények
Tizenharmadik fejezet
Halálközeli élmények
Tizennegyedik fejezet
Halál utáni élet – halál utáni kommunikációk
Tizenötödik fejezet
Médiumok – a halál utáni élet gyakorlati kutatása
Tizenhatodik fejezet
Reinkarnáció
Tizenhetedik fejezet
Mit is tanultunk eddig?
Tizennyolcadik fejezet
Ha elhinném a Nyugati Hitvallást
Tizenkilencedik fejezet
Vissza a kiindulóponthoz. A személyes megfontolásaim
Huszadik fejezet
Vissza a misztikus élményhez
Függelék
Felhasznált irodalom
Név- és tárgymutató

A szerző művei