Termékinformációk

Görög vallástörténeti chrestomathia
Szerző: Hegyi Dolores
Megjelenés: 2003
Kiadó: Osiris
ISBN: 963-389-380-1
Terjedelem: 188 oldal
Állapot: új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 1791

A könyv tartalmáról

Görög vallástörténeti chrestomathia
 
E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különböző vallási jelenségekre vonatkozó, legfontosabb szövegek közreadásával. A kötetben közölt szemelvények átfogó képet adnak mind a görög kultuszokról, mind a vallási nézetekről. A kultuszokra vonatkozóan néha csak egy-egy késő ókori, illetve bizánci lexikonszócikk vagy a szövegekhez írt lapszéli jegyzet (scholion) állt rendelkezésünkre, máskor pedig viszonylag bőséges feliratos anyagból válogathattunk.

A szerző művei