Termékinformációk

Japán út/viszony - előzetes a XXI. századból I.-II.
Szerző: Pethő Bertalan
Megjelenés: 2006
ISBN: 9638606193
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 1990
Ár:
Ár:2,800 Ft

A könyv tartalmáról

Japán út/viszony - előzetes a XXI. századból I.-II.
 
Miért foglalkoztatja Pethőt az elmúlt években Japán? Tényleg Japán az, ami foglalkoztatja? Nem még mindig, minden erőfeszítés ellenére, a többszörösen meghaladottnak nyilvánított metafizikai hagyomány égisze alatti kutatás a Japánba vivő út és a hozzá való viszony megfogalmazása? A tökély elvét ugyan feladja, mégis, amit Pethő Japánban felfedez vagy belelát, nem az az igazodási és miheztartást segítő pont, amely a posztmetafizikai világban a lehető legtöbbet jelenteni tudja? Nem egy újabb, valamilyen egzotikus Más iránt fellobbant, felfokozott, aljasnak és reménytelennek látott, különösen a magyar világából való elvágyódás által kiváltotta érzületről van szó? És hogyan illeszkedik ez az egész, a mentalitás fogalmából kiinduló fejtegetés a civilizátum Pethő-féle felfogásába (mely utóbbi mintha háttérbe is szorulna)?
Ma már, mikor a Nyugat önhitsége és önbizalma egyszerre omlott össze (hogy az előbbi kimúlása magával rántotta az utóbbit, meglehetősen sokat elárul az utóbbiról), sokszor tesznek fel olyasfajta kérdéseket, hogy miben is más a hindu, az iszlám, az ortodox, a latin-amerikai, a japán stb. civilizáció vagy kultúra, mint az európai–amerikai. Huntington jól ismert válasza „vallásként” nevesíti azt a tényezőt, ami a civilizációkat összekapcsolja, illetve elválasztja egymástól. Pethő nem éri be ezzel a fogalommal, részben azért sem, mivel az európai civilizáció esetében éppen a metafizikai tradíció végét vélelmezi, részben, mert amit Nyugaton valláson értenek, azt általában a saját vallásról alkotott elképzelés határozza meg.
Pethő olyan szempontokat hoz be a nyugatiakkal való összehasonlítás/méricskélés viszonylag szokásos vagy jobban ismert dimenziói közé, mint a japán és a nyugati képzelet elemzése, vagy a teljesítmény és élmény különbözősége. Ezzel olyan terepre kerül(ünk), ahol nem lehet az e témában is használatos szaktudományos (pl. szociológiai, politológiai, közgazdasági) összehasonlító elemzések eszközeivel élni, és az eredmény sem lesz közhelyszerű.

A szerző művei