Termékinformációk

Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Szerző: Jamasi Tomaj
Megjelenés: 2018
Terjedelem: 420 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2806
Ár:
Ár:2,500 Ft

A könyv tartalmáról

Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Tartalomjegyzék:

Első fejezet: Az ember
Az embert alkotó hét rész
Az öt test
Az újjászületés
A személyes tudattalan
A kollektív tudattalan
A karma
Az Örökérvényű Törvény
Az ember célja
India üzenete
Az ember személyisége
Az individualizmus
Második fejezet: Az értelem
Gondolkodom, tehát vagyok
A Nyugat az elmét terheli
Az elme az Isten nélküli korszellem rabja
Gondolkodom, tehát nem vagyok
A Nyugat a külvilágot és a racionalitást választotta
A Kelet az önismeretet és a bölcsességet választotta
A misztika hiánya
A misztika nem varázslat
A misztika meggyógyítja az embert
Isten nélküli értelem
Istenélménnyel megáldott értelem
Isten és a huszonegyedik század
Harmadik fejezet: Az anyag
A Kelet, a Nyugat, az út és a tévút
Az anyagot hajszoló félelem
Istenélmény vagy anyagi hajsza
Halálfélelem és anyagi hajsza
Az anyag csapdájában
A tudomány, mint végső megoldás
Haladás és sivatag
Az ember keletkezése materialista szemszögből
Negyedik fejezet: Az ösztönerő
A korlátok nélküli ösztönerő
Isten lenne a fék
Különbség ember és állat között
Isten nélkül az állat uralkodik
Az értelem nélküli birtoklás
A fajőrjöngés
Az érzelem nélküli érzékiség
Örök viszály
Az asszonyi bűbáj
A média és az énillúzió
A média elnyelte az emberiséget
Ötödik fejezet: A kapitalizmus
Végül a gátlástalan pénzügyi hasznosság győzött
Patandzsali
Charles Darwin
Sigmund Freud
Minél többet
A kapitalista szellem gyökere
Profit, képmutatás és marketing
Céltalan hajsza
A kapitalista majomlét
A sport
A könyvkiadás
A gyógyítás
A huszadik század és Európa I.: a feudális-szakrális-keresztény világ bevégeztetett
A huszadik század és Európa II.: a kapitalista-tőkés-liberális világ győzedelmeskedett
A huszadik század és Európa III.: hogyan került ide a kommunizmus és a fasizmus?
A huszadik század és Európa IV.: az angol, a német és az orosz
A huszadik század és Európa V.: az ideológiák, mint istenpótlékok
A huszadik század és Európa VI.: az ideológiák
A huszadik század és Európa VII.: összefoglalás
Hatodik fejezet: A liberalizmus
Az ego és a ráció megjelenése
Rövid történelmi visszatekintés
A liberális inkvizíció
Mitől válik emberré az ember
Az emberben felszabadítják az állatot
A média korlátlansága
A szabadság nevében cenzúrát
A kapitalizmus és a liberalizmus násza
Élve kellünk a kapitalistáknak
A Kelet és a liberalizmus
A Kelet és az ideológiák
Az individuumot kellene meghaladni
A szentek és a liberalizmus
A Kelet és a Nyugat a szabadság tükrében
Hetedik fejezet: A vallás
A szakrális tudatlanság
Milyen tudatállapotban alkot az ember vallásokat?
Vallás és történelem I.: a paradicsomi ember
Vallás és történelem II.: a mitologikus ember
Vallás és történelem III.: a vallásos ember
Vallás és történelem IV.: a materialista ember
A vallás feladata
A Nyugat és a vallás feladata
A Kelet és a vallás feladata
A vallásnak nevezett közjáték
A tudatlan és virulens ösztönember
A felvilágosult észember
A szakrális útkereső
Kereszténység I.: ész, szervezettség és misztérium
Kereszténység II.: az érdekházasság
Kereszténység III.: a jelzők nélküli keresztény
Kereszténység IV.: Krisztus üzenete
Az egyistenhit
Ami hiányzik a kereszténységből: az önismeret és az újjászületés tana
A vallás se nem türelmetlenség, se nem teológia
Ami még hiányzik a kereszténységből: némi önkritika és több misztika
A Kelet elbukott
A vallásról végezetül
Nyolcadik fejezet: A demokrácia
Amilyen az ember, olyan a rendszer I.: a paradicsomi ember
Amilyen az ember, olyan a rendszer II.: a kasztok embere
Amilyen az ember, olyan a rendszer III.: a feudális ember
Amilyen az ember, olyan a rendszer IV.: az individuális ember
Az oligarchikus és az autokratikus demokrácia
Papíron szép eszme a demokrácia
A kereskedők mohósága és a tömeg gyomra diktál
Milliók királysága
A demokratikus gyűlöletkeltés
A politika felelőssége
A politika válasza
A Baloldal, a pocak és a szellemi kiüresedés
A Liberálisok, a szabadosság és a túlhevülés
A Jobboldal, az ima és a tőkefelhalmozás
A konzervatív baloldali
A kommunizmus
Kilencedik fejezet: A nemzet
Nincs azonosság, de van folytonosság
Az ember földi küldetése
Megértem, megtapasztalom, realizálom
Nemzet és történelem
Kínkeservek között végül felvilágosodott az egész világ
A nemzetet a materializmus szülte
A nemzet: materiális-mennyiségi verseny
Modern nemzetállam: tömegmassza
Fajöntudat és ideológia-öntudat
A kasztrendszer és a jelenkor
A szellem kaszt
A harcos kaszt
A kereskedő-kézműves kaszt
A szolga kaszt
Ki irányítja a világot?
A tárgyfétis uralma
A szellemi hierarchiát nélkülöző nemzetgőz
Isten vagy nemzet
Tizedik fejezet: A Kelet
A Nyugat kényszeresen rajong a szupermen szerepért
A Nyugat és az énillúzió
Ami Istenhez vezet: ihletettség, művészet, misztika
A hittérítők kudarca
A kereskedők sikere
A legfőbb kérdés
Kína
India
Perzsia
Perzsák, görögök, demokrácia
Oroszország

 

A szerző művei