Termékinformációk

Az emberré vált ember
Szerző: Buji Ferenc
Megjelenés: 1999
Terjedelem: 375 oldal
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2444

A könyv tartalmáról

Az emberré vált ember
 
Izgalmas szellemi kalandra vállalkozik az az olvasó, aki kezébe veszi Buji Ferenc tanul­mánykötetét; nemcsak azért, mert a könyv számos olyan kérdést vet föl, amely egy gon­dolkodó ember számára eleven, megoldandó problémaként merülhet fel, hanem első­sorban azért, mert egy olyan merőben új gondolkodásmóddal találkozhat, amely gyökeresen eltér a manapság megszokottól. Újszerűsége azonban nem valamiféle eredetieskedésből, az új ön­magáért való hajszolásából fakad; számos szokatlan szempontot felvető vizsgálati módszere ugyanis alapos tárgyismerettel, szigorú és következetes logikával, elmélyült komolysággal ötvözve hoz meghökkentően új és elgondolkodtató végkövetkeztetéseket.