Termékinformációk

A filozófia háromezer éve
Kronológia - Eszmék és alkotók
Szerző: Gerencsér Ferenc
ISBN: 963-9063-46-0
Terjedelem: 232 oldal
Állapot: új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 97
Ár:
Ár:1,400 Ft

A könyv tartalmáról

A filozófia a régi görög nyelvben a bölcsesség szeretetét jelenti. A tudás, a megismerés szeretetét. Herakleitosz szerint a filozófus olyan ember, aki sok dologban járatos. A bölcs ember, a sok dologban járatos ember egyre többet tudott meg a világról, s tudása egyre gyarapodott, egyre inkább sokrétűvé vált, s így a filozófia a valóság - az ember, a társadalom, a jelenségek, a dolgok - megismerésének és kutatásának legfőbb eszközévé, azzá a tudománnyá lett, ame|y vezeti az összes többi tudományt - gondolkodás, a rendszerezés, az elemzés által.
Ebből a világ törvényszerűségeit kutató tudományból váltak le, önállósultak az önmagukban is gazdagodó szaktudományok - a matematika, a fizika, a kémia, a csillagászat, s maradt a filozófia a megismerés legáltalánosabb törvényszerűségeit kutató tudomány. Ebben van máig a vezető szerepe, bár a huszadik században ez a rang egyértelműen az "első az egyenlők között" besorolásra változott, a természettudományok szédületes fejlődése következtében. Ezzel együtt a valóság megismerésében, az eligazodásban, a változó világ megismerésében a filozófia meglátásai és megközelítése változatlanul alapvető.

A szerző művei