Termékinformációk

A görög kultúra az európai művészetben
Szerző: Csákvári József
Megjelenés: 1997
Terjedelem: 182 oldal
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 3297
Ár:
Ár:3,700 Ft

A könyv tartalmáról

A görög kultúra az európai művészetben
 
Segédkönyvünk újszerű vállalkozás a középiskola művészi tárgyú tankönyvei között. Megalkotása közben azt a fontos gondolatot tartottuk szem előtt, hogy az európai kultúrának két alappillére van: a Biblia és az antik, görög-római kultúra. Kétezer év európai tudományában, művészetében, vallási felfogásában, filozófiájában, közgondolkodásában jelen van a Biblia és az antik szellem hatása. S a mintegy 1100 éves magyar állam és társadalom tudatát is áthatotta a zsidó-keresztény Biblia és a görög-római szellemiség. Az európai kultúra mélyrétegeiben jelen lévő bibliai és antik szellemi hatásokra való iskolai hivatkozás túl általános, a diákok számára nehezen megfogható megállapítás. Ezért segédkönyvünk célja: műalkotások bemutatásával és elemzésével szükséges érzékeltetni az ókori görög-római szellem hatását az európai művészet kétezer éves történetében. Kiválogattunk és elemeztünk olyan európai irodalmi, zeneművészeti, festészeti, szobrászati és filmművészeti alkotásokat, amelyeknek témájában, szellemében, értékvilágában, művészi eszközeiben nyomot hagyott a görög-római szellem. Kötetünk tartalma és felépítése a fentiek alapján nagymértékben eltér a hagyományos, egy-egy esztétikai tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvtől, s közelít inkább egy olvasmányos, elemzéseken alapuló segédkönyvhöz. Nem irodalmi, képzőművészeti vagy zenei témájú tankönyvet írtunk, hanem olyan különleges, összefoglaló, sokszínű művet, mely poliesztétikai jellege következtében mindegyik középiskolai esztétikai tantárgy óráin felhasználható. Ezen túlmenően a történelem eszmetörténeti, művelődéstörténeti anyagát is nagymértékben kiegészíti. De nem csupán kötetünk belső struktúrájában érvényesül az esztétikai koncentráció, hanem abban is, hogy irodalmi szövegek, bőséges idézetek, részletek, festmények, szobrok színes reprodukciói is vonzóvá, használhatóvá teszik könyvünket. Az európai művészetben az ókori görög kultúra hatását „nyomozó" írásunkhoz tervezzük a II. kötetet, melynek címe: A római kultúra az európai művészetben, s ebben is érvényesül az esztétikai koncentráció. A két kötet a diákok számára rendkívül gazdag ismeretanyagot is tartalmaz, hiszen feltárja a görög-római mitológia világát, utal a görög-római művészetre, történelemre, továbbá az egyes antik témákhoz kapcsolódva bemutatja az illető témához tartozó európai irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokat.

A szerző művei