Termékinformációk

A lét pszichológiája felé
Szerző: Abraham Maslow
ISBN: 9789632127071
Terjedelem: 376 oldal
Állapot: új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2845
Ár:
Ár:3,900 Ft

A könyv tartalmáról

A lét pszichológiája felé -

 
 
Új sorozatunk első kötetének szerzője Abraham Maslow, a humanisztikus pszichológiai irányzat központi egyénisége, akinek neve a köztudatban szinte összeforrt az emberi szükségletek hierarchiáját kifejező motivációs piramissal, amely életművének gerincét alkotja. Ez a műve, amelyet az olvasó a kezében tart, a létezés új távlatát jelentő felső motivációs szintnek, az önmegvalósítás, növekedés szintjének működését mutatja be.
„Ma már bizton állíthatjuk, hogy az emberben létezik egy hajlam vagy szükséglet arra, hogy olyan irányban növekedjen, amit általánosságban önmegvalósításként vagy lelki egészségként foglalhatunk össze. Ez azt jelenti, hogy van az emberben egy késztetés a személyisége egységesítésére, a spontán önkifejezésre, a teljes egyediség és identitás elérésére, arra, hogy lássa az igazságot és ne maradjon vak vele szemben, arra, hogy kreatív, jó, és sok minden más legyen. Vagyis az ember úgy épül fel, hogy az egyre teljesebb lét felé törekszik, ami nem más, mint amit legtöbben jó értékeknek, derűs nyugalomnak, kedvességnek, bátorságnak, becsületességnek, szeretetnek, önzetlenségnek és jóságnak neveznének."
(részlet a 11. fejezetből)
 

Tartalomjegyzék
Előszó
I. rész Nagyobb hatókört a pszichológiának
Első fejezet
Bevezetés: Az egészség pszichológiája felé
Második fejezet
Mit tanulhat a pszichológia az egzisztencialistáktól?
II. rész Növekedés és motiváció
Harmadik fejezet
A hiánymotiváció és a növekedési motiváció
Negyedik fejezet
Védekezés és növekedés
Ötödik fejezet
A tudás szükséglete és a félelem a tudástól
III. rész Növekedés és megismerés
Hatodik fejezet
A lét megismerése a csúcsélményekben
Hetedik fejezet
A csúcsélmények mint akut identitás élmények
Nyolcadik fejezet
A lét-szintű megismerés néhány veszélye
Kilencedik fejezet
Ellenállás a skatulyázásnak
IV. rész Kreavtivitás
Tizedik fejezet
Az önmegvalósító emberek kreativitása
V. rész Értékek
Tizenegyedik fejezet
A lélektani adatok és az emberi értékek
Tizenkettedik fejezet
Értékek, növekedés és egészség
Tizenharmadik fejezet
Az egészség mint a környezet meghaladása
VI. rész A jövő feladatai
Tizennegyedik fejezet
A növekedés és önmegvalósítás pszichológiájának      néhány alapfeltevése
Függelék
Felhasznált irodalom
Kiegészítő irodalom
Életrajz
Szó- és fogalommagyarázat
Név- és tárgymutató
Bevezető gondolatok induló könyvsorozatunkhoz

A szerző művei