Termékinformációk

Indoszkíták
Szerző: Aradi Éva
Megjelenés: 2012
Kiadó: Hun Idea
Terjedelem: 167 oldal
Állapot: új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2003

A könyv tartalmáról

Indoszkíták
 
Aradi Éva 2005-ben megjelent, A hunok Indiában, majd a 2008-ban kiadott, Egy szkíta nép: a kusánok címû könyveivel két nagy nép, illetve törzsszövetség indiai történetét dolgozta fel: a kusánokét és a heftalitákét. Mostani könyve, az Indoszkíták még régebbi három népcsoporttal foglalkozik, a több mint kétezer évvel ezelőtt Indiában megjelent indoszkítákkal és indopártusokkal, valamint az időszámításunk utáni első évszázadban hódító nyugati ksatrapákkal.
A szerző a könyv első részében e népek történetét írja le, a második rész az elsősorban Nyugat-Indiában élő utódaikkal foglalkozik. Gazdag képanyaggal mutatja be az indiai kutatásai alkalmából lefényképezett kőfeliratokat, sírköveket, várromot és a ma élő leszármazottak kézművességét. A sírköveken lévő ábrázolások meglepően hasonlítanak a magyarság honfoglalás-kori fegyverzetéhez, viseletéhez. A szobrokon a Nap és a Holdsarló állandó jelenléte pedig a székely kapuk ábráit idézi.
Tartalom

Előszó

I. A SZAKÁK
Ókori írott források
Régészeti források

II. AZ INDOSZKÍTÁK
Moga (Kr.e. 80–60)
Vononesz és utódai (Kr.e. 75–65)
I. Azesz és dinasztiája
A mathurai indoszkíták, másik nevükön: az északi ksatrapák (kb. Kr.e. 10 – Kr.u. 40)
Az indopártusok
Az indoszkíták és indopártusok adminisztrációja és haditechnikája
Az indoszkíták és indopártusok építészete és művészete
Vallásuk

III. A NYUGATI KSATRAPÁK
A Ksaharáta dinasztia
A Kardamaka dinasztia

IV. HATÁSUK, UTÓÉLETÜK

V. AZ INDOSZKÍTÁK UTÓDAI INDIÁBAN
Utódaik a múltban
A jelenlegi utódok