Termékinformációk

A kínai történelem rejtelmei
Szerző: Ecsedy Ildikó
Megjelenés: 1999
Terjedelem: 219 oldal
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2016

A könyv tartalmáról

A kínai történelem rejtelmei
 

Ez a néhány tanulmány, amely a régi kínai történelem és kultúra különféle problémáit hivatott megvilágítani, egyetemi hallgatóknak készült eredetileg; a régi Kínával való megismerkedéshez, más-más célra született írások gyűjteménye volt. Most azért fűzhetők egyetlen könyvvé, mert az írásbeliség különböző kínai formáit egyaránt a társadalomtörténet forrásaiként igyekeztek kiaknázni; az itt közölt két tanulmány íróját pedig, a magyar származású nagy francia sinológust, Etienne Balázst (Balázs Istvánt) a szerző nemcsak mesterének tekintette, hanem művei az itt közölt tanulmányok és a hozzájuk vezető kutatás kiindulópontjai is. Közben a régi Kína legfőbb szövetségeséről és ellenségéről, a nomád hadseregről is szó esik, és életformájuk Kína szomszédságában kialakult változásairól. Erről szól könyvünk néhány utolsó fejezete.

 

BEVEZETŐ

A KÍNAI TÖRTÉNELEM KEZDETEI

A kínai történelem alapjai

A kínai civilizáció „ázsiai” alapjai

A kínai civilizáció földrajzi keretei

A kelet-ázsiai ,,két folyó” alföldje

Az első települések földje

Történelmi stabilitás és a korai kínai államok

„Ázsiai?”

BEVEZETÉS A RÉGI KÍNA TÁRSADALMÁNAK ÉS KULTÚRÁJÁNAK TÖRTÉNETÉBE

Válogatott bibliográfia

A RÉGI KÍNA

Történelem előtti idő

A ,,Három Dinasztia” kora

A kínai császárság

Bibliográfia további tájékozódáshoz

FILOZÓFIA ÉS IRODALOM AZ ÓKORI KÍNÁBAN

A kínai ókor és korszakai

Írásbeliség és irodalom

A Csou-kori irodalom

Történelem és filozófia

A ,,Dalok könyve” (Si-king)

Csü Jüan költészete

Bibliográfia

A Han-dinasztia kora

Történelem és filozófia

Zenepalota (Jo-fu vagy Jüe-fu)

Líra a Vej-ház udvarában

A Hat Dinasztia kora

A „Bambuszliget” költészete

A Déli és Északi Dinasztiák verse és prózája

Filozófia és esztétika

A KLASSZIKUS KÍNAI KULTÚRA MŰVELTSÉGKÉPE

A FŐVÁROS ÉS A FALUKÖZÖSSÉG A KÍNAI TÖRTÉNELEM KEZDETÉN

SINOLÓGUSOK A RÉGI KÍNÁRÓL: ETIENNE BALÁZS

Etienne Balázs: A kínai társadalom néhány jelentős aspektusa (Ecsedy Ildikó fordítása)

Etienne Balázs: Zsarnok és költő: Cao Cao két verse (Ecsedy Ildikó fordítása)

Magyarázatok az első költeményhez

Magyarázó jegyzetek a második költeményhez

Két dal a Csiu-hu dallamára

A fordító jegyzetei

A NOMÁD TÁRSADALMAK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZERKEZETÉRŐL

A nomád gazdaság

Állam-e a nomád birodalom?

A nomádok szervezete

Nemzetség és törzs

Harcosok és asszonyaik

A katonai szervezet demokratizmusa

Kik azok a nomádok?

AZ EURÁZSIAI LOVAS NOMÁDOK VILÁGA MINT A FÖLDMŰVESKÖZÖSSÉGEK „TÖRTÉNELMI KÖRNYEZETE”

A NOMÁD GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM PROBLÉMÁI A TÖRTÉNELEMBEN ÉS A KUTATÁSBAN

IDŐRENDI TÁBLÁZAT