Termékinformációk

Bevezetés a filozófiai hermeneutikába
Szerző: Jean Grondin
Fordította: Nyírő Miklós
Megjelenés: 2002
Kiadó: Osiris
ISBN: 963-389-190-6
Terjedelem: 266 oldal
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 609

A könyv tartalmáról

A szerző a kötetben arra vállalkozik, hogy korunk egyik meghatározó gondolati áramlatává terebélyesedett hermeneutika egyetemes-filozófiai dimenzióját világítsa meg - saját történeti eredete felől. Mivel a szerző szakít a hermeneutika történetének Dilthey óta szokásos, teleologikus ábrázolásmódjával, lehetővé válik számára, hogy a patrisztikáig, sőt a görög rhapszodoszok koráig visszanyúló gazdag hermeneutikai hagyományban az univerzalitásigények sokszínűségét mutassa fel. E történeti alakzatokat a verbum interius nézőpontjából rekonstruálja.
 

A szerző művei